• Brenmoor innovative MHRA compliant blood bag tag label

Identifiering av Blodpåsar

Den snabbaste, mest pålitliga och kostnadseffektiva metoden för att säkerställa positiv identifiering av blodpåsar som finns på marknaden idag – finns som både rullar och utskrivbara A4 ark.

Våra patenterade etiketter till blodpåsar levereras helt blanka och kan enkelt skrivas ut via en termoskrivare och sedan fästas på en blodpåse, säkert och självhäftande. Etiketterna till blodpåsar är resistenta mot vatten, tvål, alkohol och vanliga sjukhuskemikalier som används vid blodbanker, sjukhus och laboratorier och reducerar risken för felaktig administration av blodenheter.

Etiketter för blodpåsar har ett urval av utskrivbara områden, för att kunna innehålla information om både patienter och personal som ansvarar för transfusion, där även handskrivna signaturer får plats. Dessutom finns ett antal perforerade områden som även innehåller etiketter som kan tas loss och användas till patientnoteringar för korrekt dokumentation av transfusioner.

För mer information om våra etiketter för identifiering, för produktprover eller önskemål om produktdemonstration kontakta oss.

BRENMOOR etiketter för blodpåsar följer och levereras till NHS, och alla större brittiska sjukhus. Pålitliga, hållbara och kostnadseffektiva – de bidrar till att korrekt och positivt identifiera blodenheter för patienters framtida användning.

Enheter med blod identifieras snabbt och säkert

Uppfyller alla brittiska NHS råd för korrekt identifiering av blod

Resistent mot vatten, alkohol, tvål och vanliga sjukhuskemikalier

Etiketter till blodpåsar kan fästas på blodenheten och lagras i blodkyl

Kan fästas snabbt, och tas bort om blodenheten inte använts och returneras till blodbank

Perforerade, självhäftande delar som enkelt kan bifogas till patientanteckningar

Uppgifter om transfusion kan skrivas för hand av sjukhuspersonal

Finns på rullar eller som utskrivbara A4 ark

Utskrivningsprocess av hög kvalitet med vanliga termoskrivare

Snabba att producera, enkla att fästa och säker fastsättning

Fungerar med all vanligt förekommande utskriftshårdvara och mjukvara

Utskriftsinformation

Alla våra etiketter för blodpåsar kan skrivas ut med ledande termotransferskrivare – inklusive TOSHIBA TEC, Citizen, Zebra, Maxatech, Intermec & Brother.

Liksom hos alla övriga BRENMOOR identifieringsprodukter, accepteras GS1 och alla vanliga streckkodsformat.

Produktförfrågningar

+44 (0) 1535 656 439